• Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, y tế; thiết bị, dụng cụ văn phòng; thiết bị, dụng cụ hỗ trợ kinh doanh;

  • Các loại phương tiện vận tải, cơ giới; vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng công trình; các dây chuyền công nghệ, dây chuyền sản xuất công nghiệp.