• Lợi thế thương mại, giá trị nhãn hiệu, nhãn mác hàng hóa;
  • Bằng phát minh sáng chế, quyền khai thác, kinh doanh độc quyền sản phẩm, hàng hóa;
  • Giá trị chuyển giao công nghệ.

Hình ảnh: Top 100 nhãn hiệu đắt giá nhất thế giới 2017 (Nguồn: Interbrand)